Ang Bundok ay Nagtago sa Harang Ngunit Tumindig Ito ng Matayog at Matapang

One thought on “Ang Bundok ay Nagtago sa Harang Ngunit Tumindig Ito ng Matayog at Matapang

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *