Sa Panahon ng Kagipitan Nagdidildil ng Asin Ang Karamihan Habang Yung Iba Nagdidildil ng Puke

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *